pre-employment

Waarom heeft een bedrijf pre-employment screening nodig?

Als je als bedrijf werknemers moet aannemen voor een functie kan dit een lastige klus zijn. Je wil natuurlijk zeker weten dat de werknemers voldoen aan de kwaliteitseisen maar ook integer zijn. Het is lastig om tijdens een sollicitatiegesprek te kijken of een persoon integer is. Zeker als het voor de functie belangrijk is dat de persoon integer is dan is het goed als er vooraf een screening plaats vindt. Je kan als bedrijf een pre-employment screening laten uitvoeren als je een objectief beeld wil hebben van de integriteit van de sollicitanten. Tijdens zo’n screening wordt er gekeken naar verschillende dingen. Zo kan het bureau kijken of de gegevens op de CV kloppen, of er sprake is van belangenverstrengeling, een digitaal achtergrond onderzoek uitvoeren, referenties opvragen en zelfs een integriteits interview afnemen bij de sollicitant. Dit interview wordt meestal gedaan als screening voor een functie met een hoog integriteitsrisico profiel zodat er een duidelijk profiel geschetst kan worden van de kandidaat. In dit artikel leggen we duidelijk uit waarom een pre-employment screening goed is om te doen tijdens een selectieprocedure.

De verschillende voordelen van een pre-employment screening

Als je als bedrijf kiest om een pre-employment screening uit te laten voeren heeft dit een hoop verschillende voordelen. Door een zorgvuldige screening uit te laten voeren krijg je als bedrijf zekerheid wat voor soort kandidaten hebben gesolliciteerd op de functie. Zo kan je op een grondige manier een verstandige keuze maken over de geschikte kandidaat. Je krijgt door middel van de screening zekerheid over de diploma’s van de kandidaat. Zo weet je of de informatie wat op de CV staat over de diploma’s klopt. Als er een goed profiel wordt gemaakt van de kandidaten dan kan je zorgvuldiger een keuze maken tussen de kandidaten. Dit is veiliger voor het bedrijf, de personeel en ook de klanten van het bedrijf.

Hoe werkt pre-employment screening precies?

Als je als bedrijf meer achtergrond wil weten over de kandidaten die hebben gesolliciteerd op een bepaalde functie kan je dus een pre-employment screening laten uitvoeren door experts. Er wordt dan gekeken naar allerlei verschillende feiten en hier wordt een objectief rapport over gemaakt door de experts. Er zijn natuurlijk allerlei strenge wetten en regels. Het is dan ook niet de bedoeling dat een kandidaat onnodig zwaar gescreend wordt voor een bepaalde functie. Op basis van het integriteitsrisico profiel van een bepaalde functie wordt bepaald hoe uitgebreid een screening moet zijn.

Wat kan een pre-employment screening onderzoeken?

Bij een functie met een laag integriteitsrisico profiel wordt er bijvoorbeeld alleen digitaal achtergrond onderzoek gedaan. Zo krijg je als bedrijf een globaal beeld hoe betrouwbaar een kandidaat is. Als er een regulier integriteitsrisico profiel is dan kan er naast een digitaal achtergrond ook referenties worden opgevraagd bij eerdere werkgevers. Zo weet je als bedrijf beter wat je kan verwachten van de kandidaat. Tenslotte kan er bij een hoog integriteitsrisico profiel ook nog een integriteits interview worden afgenomen. Zo heb je een volledig objectief beeld van de kandidaat. Het is wel van belang dat je de screening laat uitvoeren door een bedrijf die dit doet volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo weet je zeker dat het bedrijf vertrouwelijk met de gegevens omgaat en kan je na een screening een goede keuze maken uit de kandidaten.