Scheiden? Denk aan een mediator

Jammer genoeg kunnen wij mensen vaak niet onder een conflict uit. Dit heeft mede te maken met de van nature egocentrische instelling van de mens. Dit fenomeen is terug te herleiden aan het verschijnsel; “Survival of the Fittest”. We vechten voor onze rechten en degene die het hardst vecht wint. Want je hebt immers altijd gelijk toch? Dus waarom akkoord gaan met de wil van een ander? Dit verschijnsel komt ook vaak voor in huwelijken tussen twee mensen. Dit leidt er dan ook mede toe dat 1 op de 3 huwelijken tegenwoordig strand in een scheiding. Zo ook in Amersfoort en mediation Utrecht. Daarbovenop komt het feit dat maar liefst 10 tot 15 procent hiervan is een vechtscheiding. Tijdens een vechtscheiding beslist de rechter vaak over het “lot” van alle betrokken partijen en zo is er dus altijd sprake van 1 verliezer en 1 winnaar. Bij mediation is dit echter niet het geval. Maar wat is Mediation, wat zijn de voordelen van mediation en waar vind je het?

Mediation, wat is het?

Mediation, het klinkt als mediteren, echter komt hier geen yogamatje aan te pas. Mediation is namelijk de begeleiding van twee partijen in een echtscheiding door een mediator. De taak van de mediator is om beiden partijen samen tot een overeenkomst te laten komen. Hierbij worden alle wensen van beide partijen in kaart gebracht en deze op elkaar afgestemd. Mediation bestaat uit 4 fasen namelijk; de opstartfase, waarbij praktische zaken worden besproken en de mediationovereenkomst wordt getekend (deze gaat o.a. in op de vertrouwelijkheid, etc. De tweede fase is de onderhandelingsfase. In deze fase worden alle wensen vastgesteld en worden beiden kanten van het conflict aan het licht gebracht en uitvoerig besproken. Dit wordt gedaan in verschillende mediationbijeenkomsten. Het is van belang dat dit alles wordt besproken zodat dit in de 3e fase, ook wel de onderhandelingsfase genoemd, wordt meegenomen. Doordat alle kanten van het conflict zijn belicht, kan er namelijk met steun van een mediator (zoals tips) tot een oplossing worden gekomen, die in de vaststellingsfase (4e fase), wordt gedocumenteerd in een vaststellingsovereenkomst. Zo staat alles waaraan beide partijen zich moeten houden, vast.

De voordelen

Naast dat er geen winnaars en geen verliezers zijn, kan mediation zowel juridische als psychologische, als communicatieve ondersteuning geven. Daarnaast is er sprake van complete geheimhouding. Zelfs de rechter is niet op de hoogte van wat er besproken wordt tijdens de mediationsessies. Ook is het de mediator zijn of haar plicht om onpartijdig te zijn en evenveel aandacht/rekening met beide partijen te houden. Dit wordt in een mediationtraject dan ook als zeer prettig ervaren. Tot slot komt daarbij ook nog het voordeel dat er nieuwe inzichten worden gecre毛erd en gevoelens van de partijen soms beter door elkaar worden begrepen. Dit kan dan weer makkelijker tot een gezamenlijke oplossing leiden.

Mediation, waar vind ik het?

Mediation Utrecht en Mediation Amersfoort, het is er allemaal. Voor mediation Amersfoort kun je terecht bij verschillende mediation Amersfoort, zoals; bmiddl. Voor mediation Utrecht kun je terecht bij verschillende mediation Utrecht, zoals; demolmediation. Dit zijn echter enkele voorbeelden, want mediator is namelijk een open beroep waar geen diploma voor nodig is. Genoeg keuze dus!